Ana içeriğe atla

Basın ve medya ilişkileri

 • • Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, üniversite ile medya arasında doğru ve eksiksiz bilgi akışının sağlanması,
 • • Üniversite hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programların takibi, bu doğrultuda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, arşivlenmesi ve web sayfamız Basında ASBÜ alanının güncellenmesi,
 • • Üniversitemizi ilgilendiren konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi; yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlara yönelik bilgilendirme ve düzeltme açıklamalarının yapılması,
 • • Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin izlenmesi, basın duyurularının hazırlanması ve basın kuruluşlarına duyurulması, hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılarak yayınlanmasının sağlanması,
 • • Basın bültenlerinin kurumsal kimliğe göre düzenlenerek oluşturulması ve ilgili basın kuruluşlarına yönlendirilmesi.

Bilgi Edinme

 • • Bilgi Edinme Birimi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılması, bu kapsamda başvuru sahiplerinden gelen bilgi edinme taleplerinin işleme konularak üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirilmesi, takibinin yapılması ve başvuru sahibine iletilmesi,
 • • Üniversite web sayfası Bilgi Edinme alanından, bilgi@asbu.edu.tr ve bilgiedinme@asbu.edu.tr e-posta adresleri üzerinden ve CİMER sistemi üzerinden iletilen Bilgi Edinme başvurularının işleme konularak yasal süre içerisinde yanıtlanması,
 • • Üniversiteye yönelik bilgi edinme talepleri doğrultusunda liselerden ve özel kişilerden üniversite ve olanaklarını tanımak amacıyla talep edilen katalog, broşür vb. materyallerin ilgili kişilere iletilmesi.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası

Duyuru

 • • Üniversitede üretilen akademik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanması,
 • • Üniversite web ana sayfasının (Türkçe/İngilizce) güncellenerek; haber, etkinlik ve duyuruların paylaşılması,
 • • Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öncesinde ve sonrasında duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması.

Editörlük ve Redaktörlük Hizmetleri

 • • Web sayfası, duyuru metinleri ve üniversite tanıtım materyallerindeki ifadelerin, haber değeri taşıyan metinlerin, sosyal medya paylaşımlarının dil ve üslup bakımından düzenlenmesi.

Etkinlik Yönetimi

 • • Üniversitede düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, ilgili salonların rezervasyonu ve etkinlik ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi.
 • • Etkinlik duyurularının e-davetiye, web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması
 • • Üniversitedeki etkinliklere yönelik protokol hizmeti verilmesi,
 • • Üniversitedeki etkinliklerde fotoğraf ve video kayıtlarının alınması, arşivlenmesi, ilgili birimlerle ve üniversite sosyal medya platformları üzerinden paylaşılması.

Grafik-Tasarım

 • • Üniversite bünyesindeki etkinlikler için afişlerin ve davetiyelerin tasarlanması,
 • • Üniversiteyi tanıtıcı dış mekân reklam panoları (billboardlar, LED ekran) tasarlanması, çeşitli web görsellerinin oluşturulması,
 • • Üniversite tanıtım materyallerinin (katalog, broşür vb.) hazırlanması

Grafik-Tasarım Birimi çalışma sistemi

Kurum İçi İletişim

 • • Kurum içi iletişim kapsamında birimlerden gelen duyuru taleplerinin işleme konularak ilgili birimlere e-duyuru olarak mail ve/ya sms yoluyla iletilmesi
 • • Dilek/şikâyet kutularına gelen personel ve öğrenci taleplerinin işleme alınarak ilgili birimlere iletilmesi.

Tanıtım

 • • Üniversite adaylarına yönelik üniversite tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • • Üniversitemizi tanımak, eğitim olanaklarını görmek amacıyla, üniversitemize gelen okullara veya öğrenci gruplarına rehberlik edilmesi, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölümlerden akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım programlarının düzenlemesi.