Ana içeriğe atla

Basın ve medya ilişkileri

 • • Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, üniversite ile medya arasında doğru ve eksiksiz bilgi akışının sağlanması,
 • • Üniversite hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programların takibi, bu doğrultuda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, arşivlenmesi ve web sayfamız Basında ASBÜ alanının güncellenmesi,
 • • Üniversitemizi ilgilendiren konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi; yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlara yönelik bilgilendirme ve düzeltme açıklamalarının yapılması,
 • • Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin izlenmesi, basın duyurularının hazırlanması ve basın kuruluşlarına duyurulması, hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılarak yayınlanmasının sağlanması,
 • • Basın bültenlerinin kurumsal kimliğe göre düzenlenerek oluşturulması ve ilgili basın kuruluşlarına yönlendirilmesi.

Bilgi Edinme

 • • Bilgi Edinme Birimi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılması, bu kapsamda başvuru sahiplerinden gelen bilgi edinme taleplerinin işleme konularak üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirilmesi, takibinin yapılması ve başvuru sahibine iletilmesi,
 • • Üniversite web sayfası Bilgi Edinme alanından, bilgi@asbu.edu.tr ve bilgiedinme@asbu.edu.tr e-posta adresleri üzerinden ve CİMER sistemi üzerinden iletilen Bilgi Edinme başvurularının işleme konularak yasal süre içerisinde yanıtlanması,
 • • Üniversiteye yönelik bilgi edinme talepleri doğrultusunda liselerden ve özel kişilerden üniversite ve olanaklarını tanımak amacıyla talep edilen katalog, broşür vb. materyallerin ilgili kişilere iletilmesi.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası

Duyuru

 • • Üniversitede üretilen akademik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanması,
 • • Üniversite web ana sayfasının (Türkçe/İngilizce) güncellenerek; haber, etkinlik ve duyuruların paylaşılması,
 • • Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öncesinde ve sonrasında duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması.

Editörlük ve Redaktörlük Hizmetleri

 • • Web sayfası, duyuru metinleri ve üniversite tanıtım materyallerindeki ifadelerin, haber değeri taşıyan metinlerin, sosyal medya paylaşımlarının dil ve üslup bakımından düzenlenmesi.

Etkinlik Yönetimi

 • • Üniversitede düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, ilgili salonların rezervasyonu ve etkinlik ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi.
 • • Etkinlik duyurularının e-davetiye, web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması
 • • Üniversitedeki etkinliklere yönelik protokol hizmeti verilmesi,
 • • Üniversitedeki etkinliklerde fotoğraf ve video kayıtlarının alınması, arşivlenmesi, ilgili birimlerle ve üniversite sosyal medya platformları üzerinden paylaşılması.

Grafik-Tasarım

 • • Üniversite bünyesindeki etkinlikler için afişlerin ve davetiyelerin tasarlanması,
 • • Üniversiteyi tanıtıcı dış mekân reklam panoları (billboardlar, LED ekran) tasarlanması, çeşitli web görsellerinin oluşturulması,
 • • Üniversite tanıtım materyallerinin (katalog, broşür vb.) hazırlanması

Grafik-Tasarım Birimi çalışma sistemi

Kurum İçi İletişim

 • • Kurum içi iletişim kapsamında birimlerden gelen duyuru taleplerinin işleme konularak ilgili birimlere e-duyuru olarak mail ve/ya sms yoluyla iletilmesi
 • • Dilek/şikâyet kutularına gelen personel ve öğrenci taleplerinin işleme alınarak ilgili birimlere iletilmesi.

Tanıtım

 • • Üniversite adaylarına yönelik üniversite tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • • Üniversitemizi tanımak, eğitim olanaklarını görmek amacıyla, üniversitemize gelen okullara veya öğrenci gruplarına rehberlik edilmesi, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölümlerden akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım programlarının düzenlemesi.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.